DEKPANEL

Naše společnost rozšířila svoje aktivity hlavně proto, že postavit dům z dřevěných panelů DEKPANEL je pro nás něco nového a hlavně radostného.

 
Dekpanel

Co je DEKPANEL?

Hledali jsme stavební činnost, kde se využívají tradiční postupy a materiál, které jsou skloubeny s moderními technologiemi. Velký důraz klademe na kvalitně a vkusně zpracované detaily, které navozují útulnou a příjemnou atmosféru bydlení.

DEKPANEL je systém dřevostaveb z masivních dřevěných panelů vyráběný unikátní patentovanou technologií. Panely jsou vytvořeny ze tří nebo více vrstev sušených a egalizovaných prken a jednotlivé vrstvy jsou vzájemně propojovány pouze mechanickými spojovacími prostředky. “Při výrobě nejsou použita žádná lepidla, tudíž lze stavbu označit jako skutečnou dřevostavbu bez obsahu zbytečných chemických látek a šetrnou k životnímu prostředí.”

Mezi výhody dřevostaveb z masivních dřevěných panelů patří rychlost výstavby. Nosnou konstrukci středně velkého rodinného domu lze smontovat za jeden až dva pracovní dny a tím se minimalizují veškerá rizika spojená s nepřízní počasí na stavbě.

Dekpanel

Proč DEKPANEL?

 

Rychlost výstavby

Díky přesnému opracování panelů na plošném CNC obráběcím centru je následná montáž na stavbě velmi rychlá. Doba montáže středně velkého rodinného domu o dvou podlažích trvá pouze pár dnů. Díky této výhodě dochází ke značné finanční úspoře oproti jiným dřevostavbám.

 

Variabilita použití

DEKPANEL je určen zejména pro nosnou konstrukci stěn rodinných domů, ale je použitelný i pro vícepodlažní bytové domy a stavby občanské vybavenosti s vysokými nároky na statickou únosnost a požární odolnost.

 

Úspora vnitřního obytného prostoru

DEKPANEL má v porovnání se zděnými stěnami výrazně menší tloušťku. Při stejné zastavěné ploše má dům postavený z panelu větší využitelný vnitřní prostor. Průměrná úspora je cca 10m²-15m², což je v podstatě jedna místnost navíc.

 

Vzduchotěsnost obálky budovy

Panely se vzduchotěsnou úpravou (označení F) jsou opatřeny speciální vzduchotěsnící fólií, která je vložena mezi vrstvy prken při výrobě panelu. Díky tomu je folie chráněná před poškozením během manipulace a montáže.

 

Ekologické aspekty

DEKPANEL je vyráběný ze dřeva, které pochází převážně z českých lesů. Výroba panelů je koncipována s ohledem na maximalizaci využítí vstupních surovin a minimalizaci odpadu.

 

Statická únosnost

Statická únosnost panelů byla testována ve zkušební laboratoři s výrobními výsledky. I při relativně malé tloušťce jsou masivní dřevěné panely DEKPANEL velmi únosné jak pro svislé, tak pro vodorovné zatížení.

Výroba DEKPANELu

DEKPANEL se vyrábí unikátní patentovanou technologií na území ČR bez použití lepidel a s nízkými nároky na spotřebu energie při výrobě. Základní vstupní surovinou jsou tloušťkově egalizovaná prkna tloušťky “27mm z jehličnatého dřeva” (většinou smrkového nebo borovicového) převážně české produkce. Jednotlivé vrstvy prken

Díky způsobu výroby je možné jednotlivé panely vyrobit o rozměrech až 3500×12500mm. Vzhledem ke stoupajícím světlým výškám místností a k rostoucím tloušťkám konstrukcí podlah a stropu, je možné stavbu vytvořit z menšího počtu panelů. Tento fakt vede k urychlení výstavby přímo na staveništi.

DEKPANEL je možné kombinovat s různými základovými konstrukcemi (betonové pásy, betonová deska, dřevěný rošt), konstrukcemi stropu, krovu a vnitřních stěn. Jako velmi efektivní se jeví kombinace panelů s dřevěným trámovým stropem a s nadkrokevní izolací.

  vice info u výrobce

Stroj

Stroj

Stavba s DEKPANELEM

Bezstarostná stavba

Mezi výhody dřevostaveb z masivních dřevěných panelů patří rychlost výstavby. Nosnou konstrukci středně velkého rodinného domu lze smontovat za jeden
až dva pracovní dny a tím se minimalizují veškerá rizika spojená s nepřízní počasí na stavbě.

  postup stavby podle výrobce